Välkommen till TEBE Vent Service AB

TEBE Vent Service AB är ett ventilations företag med sin "bas" i Nacka.

TEBE Vent Service AB erbjuder allt inom ämnet ventilation. Vi tillhandahåller alla typer av tjänster inom området och kan på så sätt användas i hela processen gällande ventilation. Vi besitter ett kunnande på alla nivåer och har förhoppningar om långsiktiga relationer med alla våra kunder. Vi har varit aktiva i branschen i 25 år.

Flexit

Vi är återförsäljare till Flexit och tillhandahåller filter och reservdelar till deras aggregat.
Vid frågot kontakta oss på 08-642 34 15 eller info@tebevent.se

Våra tjänster

TEBE Vent Service är dessutom specialiserade för montage av sk ”renrum”, för industrier med mycket höga krav på partikelfria miljöer.
TEBE Vent Service AB med säte i Nacka i Stockholm erbjuder en helhet inom området för luftbehandling såsom:
Nyinstallation och ombyggnader
Service av små och stora luftbehandlingssystem
Injustering av luftflöden
Inneklimatkontroll temp och fuktloggningar
OVK-besiktningar och övriga funktionskontrolle
Dimensionering, konstruktion, kalkyler, bygghandlingar och ritningar

We erbjuder

Vi utför nyinstallationer, renoveringar, hyresgästanpassningar m.m av luftbehandlingssystem.

Kontakt:
Åke Eksell 0707 410 151

Vi utför all tänkbar service gällande luftbehandlingssystem, så som filterbyte, rengörning m.m.

Vi tar även hand om Flexit garanti service i Stockholmsområdet.
Tveka inte att höra av Er om du är i behov av service eller underhåll.

Se serviceprocess i bifogad pfd.

Kontakt:
Anders Dagerbring 0708 – 803 248
William Eksell 0708 – 803 241

Vi har lång erfarenhet av injustering av luftflöden.
Är du i behov av en injustering? Hör av dig till nedanstående kontakt.

Kontakt:
Anki Eksell 0708-659 636

TEBE Vent Service AB innehar i Daniel Ahlqvist behörig funktionskontrollant enligt BVL och BFS 1996:56 för ventilationssystem av alla slag.

Kontakt:
Anki Eksell 0708-659 636

Kontakt:
Åke Eksell 0707 410 151

Vi kontaktar dig

Vi är här